Aanvraag beschermingsbewind

Indien u overweegt een beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen. Wij houden telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze pagina.

Wij komen dan bij u op huisbezoek voor een oriënterend gesprek waarbij u vrijblijvend meer informatie kunt krijgen over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.

Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat beschermingsbewind in uw situatie de juiste keuze is, kunt u een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de rechtbank. Wij zullen de gehele aanvraagprocedure voor u begeleiden.

Alvorens een bewindvoerder te benoemen, toetst de rechter of het noodzakelijk is om de goederen van de rechthebbende onder bewind te stellen. Hij doet dat tijdens een zitting in de rechtbank. Deze duurt doorgaans niet langer dan 15 minuten.

Daar er tussen het moment van indienen van het verzoek tot beschermingsbewind en de feitelijke uitspraak enige tijd verstrijkt, vragen wij aan de rechthebbende(n) indien nodig een machtiging om direct namens hem/haar/hen de financiële zaken te kunnen gaan regelen. Deze machtiging is geldig tot de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Onze contactgegevens
  • Solingen Beschermingsbewind
  • MFA De Symfonie
  • Eilenbergstraat 250
  • 5011 EC Tilburg